Energetski inženiring

Pri energetski sanaciji fasade, strehe, kotlovnice ipd. posebej v primeru večstanovanjskih stavb gre za zahteven in kompleksen projekt, zato je smiselno imeti podporo izkušenega in strokovnega partnerja.

 

Z ustreznim vodenjem energetske sanacije in strokovno inženirsko podporo dosežemo:

 • izbor najugodnejšega in preverjenega izvajalca,
 • kvalitetnejšo izvedbo del,
 • strokovne rešitve (detajli pri sami izvedbi),
 • večjo preglednost in dokumentiranost celotnega projekta,
 • pridobitev nepovratnih finančnih subvencij,
 • ugodnejšo končno ceno izvedene sanacije in kar je najpomembnejše
 • zadovoljstvo uporabnikov z izvedeno energetsko sanacijo.

 

 

DOMINVEST d.o.o. vam v sklopu storitve ENERGETSKEGA INŽENIRINGA nudi:

 • svetovanje in predlog optimalne rešitve energetske sanacije,
 • priprava dokumentov za izvedbo prenove (popis del, tehnične rešitve detajlov in ostala dokumentacija),
 • koordinacija z ostalimi udeleženci (občinsko upravo, distributerji plina, projektanti, izvajalci ipd.),
 • priprava razpisne dokumentacije (razpisni pogoji, popis del, izjave ponudnikov ipd.),
 • izvedba razpisa za izbor izvajalca,
 • svetovanje pri izboru in pogajanjih z izvajalci,
 • priprava in podpis gradbene pogodbe,
 • gradbeni nadzor nad izvedbo sanacije,
 • tedenski sestanki na gradbišču,
 • koordinacija med naročniki (predstavniki etažnih lastnikov) in izvajalcem,
 • kvalitetni in količinski prevzem del,
 • pridobitev nepovratnih finančnih subvencij (Eko sklad, distributerji plina ipd.),
 • zbiranje kompletne dokumentacije (razpisna dokumentacija, ponudbe, gradbena pogodba, gradbeni dnevnik, dokazila o lastnostih materialov in proizvodov ipd.),
 • priprava poročila o energetski sanaciji skupaj s slikovnim gradivom in
 • reševanje morebitnih reklamacij v garancijski dobi.

 

Če želite pridobiti več informacij ali ponudbo za izvedbo energetskega inženiringa pri izvedbi vaše energetske sanacije, vas vabimo, da nas kontaktirate ali povprašate operativnega upravnika vaše stavbe.