Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Namenjena je investitorjem, kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti stavbe.

 

Energetska izkaznica je obvezna:

  • pri oglaševanju prodaje ali oddaje stavbe ali njenega posameznega dela,
  • pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela,
  • pri oddaji v najem novemu najemniku za obdobje enega leta ali več,
  • za zahtevnejše novogradnje in tiste namenjene gradnji za trg (prodaja ali oddaja),
  • za vse obstoječe javne stavbe (šole, vrtci, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave, ipd.) s površino večjo od 250 m2.

Ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

 

Kot upravniki stavb razpolagamo s širokim naborom podatkov o nepremičninah (arhiv projektne dokumentacije oziroma načrtov, podatki o vpisu v kataster stavb in zemljiško knjigo in ažurna baza podatkov o nepremičninah), kar nam omogoča natančno, strokovno in hitro izdelavo energetskih izkaznic.

 

Vse potrebne storitve za izdelavo energetske izkaznice (zbiranje informacij in podatkov, terenski ogled z meritvami) opravimo sami. Ne bo vam potrebno meriti nepremičnine, zbirati podatkov o stavbi, sestavi konstrukcij, priključni moči ogrevalnega sistema in izpolnjevati spletnih obrazcev.

 

Ker želimo storitev izvesti kvalitetno in strokovno, vedno opravimo terenski ogled nepremičnine in posebno skrbnost posvetimo opisu nepremičnine in predlaganih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

 

V kolikor želite dodatne informacije ali ponudbo za izdelavo energetske izkaznice, vas vabimo, da nas kontaktirate.