Portal izberem.si

Petek, 16. marec 2018

Stališče družbe DOMINVEST d.o.o. v zvezi z novim portalom izberem.si, o katerem je zadnje čase v medijih veliko govora.

Iz vseh javno dostopnih podatkov in evidenc je razvidno, da družba DOMINVEST d.o.o. posluje zakonito. V rokih, kakršne imamo do izvajalcev in dobaviteljev pogodbeno dogovorjene, imamo poravnane vse obveznosti. Torej od izvajalcev in dobaviteljev ne prejemamo in ne zahtevamo nobenih nezakonitih provizij.

Izbira izvajalcev je vsekakor in v vseh primerih skladna s sklenjenimi pogodbami o opravljanju stanovanjskih storitev za posamezne stavbe. Te pogodbe so seveda pravno pregledane in kot takšne skladne z 58. členom Stanovanjskega zakona in 8. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb. Po tem zakonu in pravilniku je za zbiranje ponudb odgovoren upravnik, ki ponudbo izbere v sodelovanju z nadzornim odborom oziroma predstavniki etažnih lastnikov. Upravnik je tisti, ki mora biti strokovno in kadrovsko toliko podkovan, da lahko v vseh zadevah (govorimo tako o tekočem, kot tudi investicijskem vzdrževanju ter seveda tudi o obratovalnih stroških) svojim kupcem, se pravi etažnim lastnikom, omogoči transparentno in seveda istočasno optimalno izbiro izvajalca oziroma dobavitelja. V praksi to pomeni, da v kolikor etažni lastniki zahtevajo ponudbo od točno določenega izvajalca oziroma dobavitelja, jo tudi pridobimo in upoštevamo pri sami izbiri.

Naša glavna dejavnost je upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb. Kot že zgoraj navedeno, smo v naši družbi tudi brez tega »revolucionarnega« sistema lastnikom zagotavljali optimalno izbiro izvajalcev in dobaviteljev in to brez nezakonitih provizij. Vsekakor pa je jasno, da v kolikor se bodo etažni lastniki odločili, da se ponudbe zbirajo preko predmetnega portala, bomo to tudi storili. Do same uporabe portala nimamo nobenih zadržkov in smo vanj tudi že prijavljeni. Je pa res, da bo tudi čas pokazal, kako se bo zadeva obnesla v praksi.

Marjan Potočnik, direktor DOMINVEST d.o.o.