Poročilo GURS o dogajanju na nepremičninskem trgu v letu 2016

Četrtek, 9. november 2017

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je z nekoliko zamude v drugi polovici aprila objavila poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016. Poročilo si lahko ogledate tukaj.

Tudi statistiki ugotavljajo, da je nepremičninski trg v lanskem letu ponovno zaživel. Promet je bil blizu rekorda in je skorajda dosegel tistega iz leta 2007, v trendu rasti pa so tudi cene. Taka ugotovitev velja za celotno območje Slovenije. 

V kolikor se osredotočimo samo na Gorenjsko, je bila rast poslov s stanovanjskimi nepremičninami čez 20%, kar je nad slovenskim povprečjem. Povprečne cene stanovanj po območjih so bile naslednje: Radovljica - 52 prodaj, povprečna cena 1.620 EUR/m2, Jesenice - 97 prodaj, povprečna cena 1.040 EUR/m2, Kranjska Gora - povprečna cena 2.250 EUR/m2, Bled povprečna cena 1.700 EUR/m2 (GURS pri izračunu upošteva uporabno površino, ne celotno površino stanovanja). Zanimivo, da so bila stanovanja na Bledu le malenkost dražja od radovljiških, krepko najdražje območje pa je še vedno Kranjska Gora. Cene hiš za celotno območje so se gibale od 100.000 do 250.000 EUR (predvsem Bled, Kranjska Gora, Bohinj in Radovljica), najdražja je bila prodana na Bledu za 650.000 EUR. 

Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči je v zadnjih letih konstanten. Manjši upad se je zgodil le pri gozdnih zemljiščih, kar je posledica večjega števila prodaj v preteklih letih, kot posledica žledoloma. Povprečne cene so bile naslednje: kmetijska zemljišča - 4,20 EUR/m2 (ravnina tudi čez 5,00 EUR/m2, hriboviti predeli 1,50 EUR/m2), gozdna zemljišča - 1,07 EUR/m2 (hriboviti predeli 0,58 EUR/m2, Pokljuka, Mežakla, Jelovica 0,75 EUR/m2). 

O poročilu GURS smo govorili tudi v naši majski oddaji na Radiu Triglav Jesenice. Za vse tiste, ki ste jo zamudili, je na spodnji povezavi na voljo njen posnetek.